Enligt nya siffror ökar andelen bostadsköp från utländska medborgare i Spanien under 2013. Och svenskar köper hela 68 % fler bostäder i Spanien under 2013 jämfört med 2012. Skandinaver är den nästa största köpgruppen och står för cirka 12 % av alla utländska köp i Spanien, endast slagna av britter med drygt 15 %. Svenskar står för 5,6 % av det utländska köpen.

Den utländska efterfrågan växer fortsatt på den spanska bostadsmarknaden. Enligt en ny rapport från inskrivningsmyndigheten Registradores utgör utländska köp under Q4 2013 12,9% (av totalt 72 560 transaktioner). För helåret är samma siffra 11,2 % (av totalt 329 146 transaktioner). Inom denna grupp är skandinaverna andra största grupp (10,9 %) endast slagna av britterna (15,1 %). Sedan följer efterfrågan från Benelux (9,9 %), Frankrike (9,8 %), Ryssland (8,6 %), samt Tyskland (7,0 %).

Antal köp gjorda av svenskar ökar med hela 68 % under 2013 jämfört med 2012 och antal köp gjorda av svenskar utgör 5,6 %. De norska bostadsköpen ökar med 27 % under 2013 jämfört med 2012 och antal köp gjorda av norrmän utgör 5,3 %. Rapporten från Registradores visar också trenden med en växande andel för begagnatmarknaden fortsätter (nu 54,4 %).

– Under de senaste två åren har vi märkt en stor ökning i intresset från Skandinavien och under 2013 visar också siffrorna att dessa förfrågningar omsätts i riktiga affärer. Det nyproducerade utbudet är fortfarande mycket stort, men trots det väljer kunderna begagnat. Bland våra svenska köpare är denna trend väldigt tydlig och 72 % av våra kunder under 2013 väljer begagnat. Det är sannolikt en kombination av att priserna på begagnat många gånger anpassats bättre till den nya marknadssituationen, men också att bostadsstandarden successivt höjts i Spanien under de senaste åren, säger Daniel Nilsson.