Gran Canaria har länge varit pionjärer när det gäller att rena havsvatten för konsumtion. Nya satsningar ger nu Gran Canaria en ledande roll i hållbarhetsfrågan, och vill visa att man kan kombinera ekologi med ekonomi. Under det senaste årtiondet har både befolkning och myndigheter på Gran Canaria blivit allt mer medvetna om vikten av ett innovativt miljöarbete.

Ön har sedan 1970-talet gått från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett av Europas mest populära resmål med fyra miljoner besökare varje år, vilket innebär en rad utmaningar miljömässigt. Eftersom Gran Canaria ligger långt ifrån spanska fastlandet och det finns få källor med färskvatten på ön är rent dricksvatten och förnyelsebar energi viktiga frågor.

Därför har stora satsningar gjorts för att utveckla avsaltning av havsvatten och ön har med åren blivit världsledande på området. I dag räknar man med att majoriteten av allt vatten som används i Gran Canarias hushåll är avsaltat havsvatten. Därefter renas samma vatten ytterligare en gång för att återanvändas till bevattning av parker och golfbanor.

Nu tar man nästa steg: Tidigare i år investerades 18 miljoner euro i miljöprojektet Plan Renovagua, som syftar till att omvandla Gran Canarias 26 viktigaste vattenstationer till gröna energianläggningar, drivna av solenergi och vindkraft. Dessa vattenstationer står idag för majoriteten av Gran Canarias totala energiproduktion och omvandlingen förväntas leda till kraftiga minskningar av utsläpp.

Öns myndigheter lyfter gärna fram det faktum att deras hållbarhetsarbete även är ekonomiskt gynnsamt. Man räknar med att spara flera miljoner euro per år på avsaltningsanläggningar och vattenstationer drivna av förnyelsebara energikällor.

Vinster med Gran Canarias nya miljösatsningar:

  • Avsaltat havsvatten står redan i dag för 15 procent av Gran Canarias totala vattenkonsumtion.
  • Tack vare Plan Renovagua förväntas användningen av fossila bränslen minska med 40 procent, vilket motsvarar 4 664 ton olja och 17 426 ton koldioxid.
  • Kostnaderna för fossila bränslen förväntas minska med över 2 miljoner euro om året.